Továreň a certifikát

Prehliadka továrne

DIE-CASTING

VLIEVANIE VSTRIEVANÍM

LED CHIPS STICKING

SMT STROJE

TEST LAB

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

PRODUCTION LINE

VÝROBNÁ LINKA

AGING TEST

SKÚŠKA STARNUTIA

PACKING STORAGE

SKLADOVANIE BALENÍ

Certifikát

CE

CERTIFIKÁT

LVD

CERTIFIKÁT LVD

RoSHS

CERTIFIKÁT RoHS

SAA

CERTIFIKÁT SAA