Výhody solárnych pouličných svetiel

Výhody solárnych pouličných svetiel
Využitie solárnej energie na osvetlenie ulíc je každým dňom populárnejšie.Prečo môže solárne pouličné osvetlenie rýchlo rásť?Aké sú výhody v porovnaní s bežnými pouličnými svetlami?
Poháňané solárnymi panelmi,solárne pouličné osvetleniesú vyvýšené svetelné zdroje v noci a môžu byť inštalované kdekoľvek s dostatočným slnečným žiarením.Keďže je šetrný k životnému prostrediu, nikdy neznečisťuje životné prostredie.Komponenty batérie sú integrované v samotnom stĺpe, čo zaisťuje silnú odolnosť voči vetru.Používajú sa technológie inteligentného nabíjania a vybíjania a mikropočítačového riadenia svetla a času.Solárne pouličné svietidlá, navrhnuté s vysoko účinným zdrojom osvetlenia, sa vyznačujú vysokou svietivosťou, jednoduchou inštaláciou, stabilnou a spoľahlivou prevádzkou, bez inštalovaného kábla, spotrebou klasickej energie a dlhou životnosťou minimálne 50 000 hodín.

Výhody využitia solárnej energie
1. Solárna energia je obnoviteľný zdroj energie, ktorý je trvalo udržateľný a úplne nevyčerpateľný.Slnečná energia prijatá Zemou môže pokryť 10 000-násobok globálnej spotreby energie.Celosvetové požiadavky na elektrinu by sme mohli uspokojiť inštaláciou solárnych fotovoltaických systémov v 4 % svetových púští.Solárna energia je bezpečná a spoľahlivá, pretože nie je náchylná na energetické krízy alebo nestabilitu trhu s palivami.
2. Solárna energia je dostupná prakticky všade, takže ju nemusíme prenášať na veľké vzdialenosti, čím sa vyhneme strate diaľkových prenosových vedení.
3. Solárna energia má nízke prevádzkové náklady, pretože nepoužíva žiadne palivo.
4. Výroba solárnej energie neobsahuje žiadne pohyblivé časti, čo minimalizuje poškodenie a umožňuje jednoduchú údržbu, zvlášť vhodné pre bezobslužnú prevádzku.
5. Ako druh ideálnej čistej energie, solárna energia neprodukuje odpad, znečistenie ovzdušia, hluk ani žiadne iné verejné nebezpečenstvo a nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Zemských zdrojov je stále menej a menej, čím sa postupne pridávajú základné investičné náklady na energiu.Pri riešení všadeprítomných rizík v oblasti bezpečnosti a znečistenia pripisujeme veľký význam solárnej energii, novej energii, ktorá je bezpečná a ekologická.Medzitým vývoj a pokrok solárnej fotovoltaickej technológie vedie k stálemu dozrievaniu solárnej energie v pouličnom osvetlení.

Vlastnostisolárne pouličné osvetlenie
1. Úspora energie: Fotovoltaická solárna energia sa získava premenou slnečného žiarenia na elektrickú energiu a je nevyčerpateľná.
2. Ochrana životného prostredia: Neprodukuje žiadne znečistenie, žiadny hluk, žiadne žiarenie.
3. Bezpečnosť: Nikdy nedôjde k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a iným nehodám.
4. Pohodlné: Môže byť inštalovaný jednoduchým spôsobom, ktorý nevyžaduje žiadne vedenie alebo kopanie na stavbu.Ľudia sa už nebudú obávať výpadkov alebo obmedzení elektriny.
5. Dlhá životnosť: S vysokým technologickým obsahom je vybavený systémom riadenia medzinárodnej značky, ktorý je navrhnutý inteligentne a má spoľahlivú kvalitu.


Čas odoslania: 28. apríla 2022